29 Jan

Songtext Bergmann´s Paul

Bergmann´s Paul
Jeden daach om halve aach halve aach,
no em lange schwere daach.
Afjekämpf unn naas geschwees,
Bergmann´s Paul die Dür afschlees.

Ech wor och att em Fernseh dren Fernseh dren,
denn ech ben so telegen.
Wer dat jesehn hätt unn es schlau
der kütt net mie noh Adenau.

Unn hann ech mohl dat Haus voll Jäss Haus voll Jäss,
ess dat für mech eh janz grus Fes
besonders wenn ett nix zo eese jit.

Ich ben he de Bergmann´s Paul, Bergmann´s Paul
e bissje mööd doch jar net faul.
Ach watt han ich ett so schwer,
waröm kutt kee mensch mie her.

Unn ihr Löck datt ihr´t wesst datt ihr´t wesst
enn Holland stohn ech op de Fahndungsless.
Doch die hann ke Bild von mir,
do han ich en Näsje für.

Jo mech sitt keener, ech seen all ech seen all,
met Kamera unn Ultraschall.
Do kontrollier ech menge Bau,
seh vom Bett uss alles janz jenau.

Ich ben he de Bergmann´s Paul, Bergmann´s Paul
e bissje mööd doch jar net faul.
Ach watt han ich ett so schwer,
waröm kutt kee mensch mie her.

Han ech keen Loss meh dann maach ech zo,
setz mech enn et Cabrio.
Fahr met de Pudel für immer fot,
denn ich john no Hollywood.

Dann es Schluß met denne schwere Daach,
hann ih dat Denge zo jemaach.
Unn mech sitt he keener mieh,
ech hann zu vill Publicity.

Ich ben he de Bergmann´s Paul, Bergmann´s Paul
e bissje mööd doch jar net faul.
Ach watt han ich ett so schwer,
waröm kutt kee mensch mie her.